Planmatig onderhoud

De bedoeling van planmatig onderhoud is de verbetering van de duurzaamheid van de school en voorkoming van verval. Het onderhoud kan aan de hand van een tijdspad periodiek worden uitgevoerd.

Het betreft dikwijls de buitenkant van de school, zoals:
- gevels reinigen
- vervanging dakbedekking
- voegwerk vervangen
- gescheurde, kapotte en losse stenen inboeten
- metselwerk impregneren
- dakgoten vervangen
- kozijnen schilderen
- houtsanering.Effectief en efficiënt
Het schoolmanagement agendeert en budgetteert dit planmatig onderhoud aan de school ver vooruit. Door te werken met vaste aannemers verbeteren wij de effectiviteit van het planmatig onderhoud. De efficiëncy van dit planmatig onderhoud kan worden verbeterd door de werkzaamheden te combineren.. Dat werkt kostenbesparend en geeft minder overlast voor de school.